КОВПАКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ЛИЧКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛИЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Навчальний процес

Пріоритетні напрямки

роботи

 

Ковпаківської гімназії

 

на 2022-2023 р.

 

Збереження оптимальної мережі контингенту школи та класів відповідно до потреб населення Личківської ОТГ в освітніх послугах з урахуванням демографічних і економічних реалій с.Ковпаківка.
Оновлення змісту психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Удосконалення змісту освіти відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти в Україні, впровадження сучасних педагогічних технологій, підвищення якості знань учнів.
Здійснення заходів щодо реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти та Всеукраїнської акції "Дай руку першокласнику".
Реалізації особистісного орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.
Забезпечення оптимального охоплення навчанням дітей шкільного віку.Здійснення систематичного аналізу стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів відповідно з вимогами Типових навчальних планів і програм.
Удосконалення системи моніторингу якості освіти.
Спрямування методичної роботи на встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів.
Дотримання стандартів нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, враховуючи нові вимоги до кваліфікації вчителя, його професійного рівня.
Ведення систематичної роботи з педагогічними колективами щодо виявлення юних обдарувань.
Удосконалення роботи школи з питань профорієнтації.
Організація раціонального харчування учнів.
Сприяння функціонуванню медичного кабінету в школі.
Забезпечення контролю за власними розпорядчими документами.
Формування позитивного іміджу школи серед сільської громади.